Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby občanům městyse Brodku u Přerova a okolním obcím s cílem zajišťovat uživatelům kulturní potřeby a zvyšovat jejich všeobecnou vzdělanost.

 • Absenční a prezenční výpůjční služby
 • Internetové služby
 • Bibliografické služby
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Reprografické služby
 • Regionální služby
 • V rámci výkonu regionálních funkcí knihovna poskytuje odborné knihovnické služby pro osm základních  knihoven střediska Brodek u Přerova: Císařov, Citov, Čelechovice, Kokory, Luková, Nelešovice, Rokytnice, a Věrovany.

Pro knihovnu v Brodku a základní knihovny střediska zajišťuje:

 • nákup a zpracování nových dokumentů pro knihovnu v Brodku
 • nákup, zpracování a distribuci  nových dokumentů pořízených z prostředků obcí základních knihoven
 • metodickou a konzultační činnost základním knihovnám
 • tvorbu a  distribuci výměnných souborů – cirkulace knihovního fondu v základních knihovnách
 • celoroční statistické údaje střediska
 • Knihovní fond

Knihovní fond, který knihovna a celé středisko vlastní je získáván na základě odpovědného výběru dle charakteru obce, věkových skupin uživatelů a jejich zájmů a směřuje k uspokojování jejich informačních potřeb.

Knihovna


!


MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA

Výpůjční doba pro veřejnost:
DEN
Výpůjční doba
PONDĚLÍ
9,30 - 11,30
12,30 - 18,00
ÚTERÝ

13,00 - 16,00
ČTVRTEK
9,30 - 11,30
12,30 - 18,00
Místní knihovna Luková
K městysi Brodek u Přerova patří též místní část Luková se 212 - ti obyvateli, která má vlastní knihovnu. Místní knihovna Luková náleží do střediska Masarykovy knihovny Brodek u Přerova a jsou pro ni vykonávány knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí.

Poskytované služby
- Výpůjční služby - knihy a periodika
- Veřejný Internet

Půjčovní doba pro veřejnost
Pondělí od 17 do 19 hodin

Knihovnice: Jana Doleželová

Kontakty: e-mail knihovna.lukova@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)
Pocitadlo Web4U.cz
Počet návštěv:
Knihovna


!